Tävlingsvillkor

Tävlingen är en tidsbegränsad kampanj. Genom att delta samtycker tävlanden uttryckligen till nedanstående bestämmelser.

 • För att delta i tävlingen krävs att du har fått ett tävlingsblad i en butik i samband med att vi demonstrerat våra djurmatsprodukter.
 • Du tävlar genom att delta och svara på alla frågorna i formuläret och motiverar "Varför din hund ska vinna". Juryn kommer utse vinnare baserat på svaren och motiveringen.
 • Endast ett tävlingsbidrag per person är tillåtet.
 • För att delta i tävlingen ska deltagaren vara minst 18 år och bosatt i Sverige.
 • Tävlingsvinnaren kommer att meddelas via e-post. Om vinnaren inte svarar inom fem arbetsdagar förbehåller vi oss rätten att utse en ny vinnare.
 • Vinnaren och tävlingsbidraget kan komma att presenteras med namn och bild i tryckta och digitala kanaler (reklamblad, webbsida, Facebook/Instagram).
 • Anställda vid Doggy AB och deras familjemedlemmar får inte delta i tävlingen.
   

Tävlingsperiod

Tävlingsstart är den 25 april 2019 och sista deltagningsdag är den 19 december 2019. Doggy AB förbehåller sig rätten att utan angivande av skäl eller meddelande härom avsluta tävlingen i förtid.

Vinnare och vinst

Totalt 3 vinnare utses av en jury bestående av anställda på Doggy AB. En vinnare utses i v. 27, v. 40 samt v. 51. Juryns beslut kan ej överklagas. Tävlingsvinsten är en årsförbrukning av hundmat för varje vinnare.

Vinsten kan ej bytas ut eller växlas in mot kontanter. Vinsten kan ej överlåtas eller kombineras med andra erbjudanden. Alla vinnare meddelas per e-post via den e-postadress som angivits vid anmälan.

Hantering av personuppgifter

Den information som samlas in inom ramen för tävlingen används uteslutande för att tävlingen ska kunna genomföras. Informationen bearbetas och sparas elektroniskt i detta syfte och raderas därefter automatiskt. Om du inom ramen för tävlingen beställer en prenumeration på vårt nyhetsbrev, godkänner du att dina uppgifter kan användas av Doggy AB i marknadsföringssyfte, i enlighet med våra dataskyddsbestämmelser. Om du avbeställer prenumerationen på nyhetsbrevet raderas de sparade uppgifterna automatiskt.

Följande uppgifter används inom ramen för applikationen:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress