Hur byter jag foder på bästa sätt?

Att byta foder är ibland ett måste och kan upplevas lite svårt och stressande för både hunden och dig som hundägare. Här är lite konkreta råd för dig som ska byta foder.

Ge det tid

Ett foderbyte bör ske långsamt för att låta hundens mage och dess bakteriekultur få anpassa sig i lagom takt till det nya fodret. Ett för snabbt byte av mat kan orsaka kräkningar, gasbildning, diarré eller förstoppning. Fasa in det nya fodret långsamt så att kroppen kan tillgodogöra sig det opitmalt. Vanligtvis tar det cirka 10 dagar att introducera det nya fodret där man succesivt ger hunden mer och mer av det nya fodret till dess att den enbart får det nya fodret.

Öka gradvis in mängden av det nya fodret

Börja med att försiktigt blanda i det nya fodret i det gamla och sedan succesivt öka andelen av det nya fodret. Här är lite vägledning.

Kom ihåg att fodermängden alltid är högst individuell. Använd rekommenderad dosering på förpackningen och ha noga koll på hundens hull för att undvika över- eller undervikt.

Dag 1-3

25% nytt foder och 75% gammalt foder

Dag 4-7

50% nytt foder och 50% gammalt foder

Dag 8-10

75% nytt foder och 25% gammalt foder

Dag 11

Nu är det dag för 100 procent av det nya fodret

För vissa hundar behövs en längre tillvänjningstid i ett foderbyte. Ha extra koll på din hunds avföring under foderbytet, när den är fast så har hundens mage vant sig vid nya fodret.

Var uppmärksam på reaktioner

Vi rekommenderar att vara observant på din hunds beteende under ett foderbyte. Alla hundar är unika och kan reagera på olika sätt. Vår rekommendation om foderbyte ska enbart ses som en vägledning. Uppstår det problem under bytet, ta det långsammare och låt hunden få ännu längre tid att vänja sig vid det nya fodret. Kontakta veterinär om problem kvarstår.

Vidare läsning