För hundens välmående

Livsmedelscertiferad tillverkning sedan 2007

För oss på Doggy är det viktigt att allt vi serverar till era hundar håller hög kvalitet. Därför har vår hundmatsproduktion varit livsmedelscertifierad enligt ISO 22000 ända sedan 2007. ISO 22000 är en standard för kvalitetsledning inom livsmedelsindustrin och som fokuserar på livsmedelssäkerhet.

Vad innebär det?

Att människans bästa vän äter mat som håller hög kvalitet, och som tillverkas under säkra och hygieniska förhållanden, är en självklarhet för många hundägare. Och en självklarhet för oss på Doggy. Vi tycker att de råvaror som vi lagar vår hundmat på ska hålla samma höga nivå som de råvaror som människor äter. Det är skälet till att vår produktion har varit livsmedelscertifierad sedan 2007. Vi var faktiskt den första svenska djurfoderaktören som satsade på livsmedelscertifierad tillverkning av hundfoder. Certifieringen innebär innebär bl a att våra råvaror är fullt spårbara. Tack vare att vår fabrik på Doggy är livsmedelscertifierad, får du som hundägare ett tydligt bevis på att det inte innehåller något som är skadligt för hunden och att det tillagas under goda förhållanden. Certifieringen leder också till att vi följer hårda krav på god hygien och renlighet i vår produktion, vilket kontrolleras regelbundet såväl av oss själva som av externa kontrollinstanser.

Kvalitetstämpel

Doggy AB har haft det internationella ISO 22 000 certifikatet sedan 2007. ISO 22 000 var den första standarden att utvecklas internationellt med syftet att åstadkomma en garanterad livsmedelsäkerhet i hela livsmedelskedjan. Det är helt enkelt en vedertagen kvalitetsstämpel som ställer höga krav på oss som tillverkare. Precis som vi vill ha det!
Vi lagar vår hundmat med hög säkerhet, strikta krav på hygien och renlighet så att du som hundägare kan vara trygg i att servera Doggy i matskålen. Allt vi gör, gör vi för att ge era hundar ett godare hundliv.