Åtaganden
Medlem i Doggys uppfödarklubb åtar sig att:
• Använda och rekommendera Doggy och/eller
Doggy Professional

• Överlämna valppaket till valpköpare
• Returnera valpköparnas kontaktuppgifter till Doggy AB via brev eller e-post. Antalet
levererade valppaket och inkomna kontaktuppgifter ska överensstämma. Om detta åtagande
inte sköts kan du bli debiterad för valppaketens värde. Det är viktigt att du informerar valpköparen
om att du lämnar uppgifterna vidare till oss.
• Ej sälja produkterna vidare

Förmåner
Som medlem i Klubb Doggy får du:
• 20% rabatt på Doggy och Doggy Professional torrfoder (ej våtfoder eller hundgodis).
• Valppaket till dina valpköpare, levererade till uppfödaren
• Råd i utfodringsfrågor
• Använder du vår foderbanner/logotype på din kennelhemsida, bistår Doggy AB med 300 kr/år i värdecheckar. Foderbanner/logtype tillhandahålls av Klubb Doggy och
ska vara väl synlig på hemsidans förstasida med länk till www.doggy.se.

Regler kvitton
Du sänder in dina butikskvitton till oss, antingen
via email eller post tillsammans med ditt förmånskort.
Kvittona måste tydligt ange vilket foder som har inhandlats. Rabatten dras från det nettopris som betalats enligt kvittot. Värdecheckarna sänds ut via post i slutet av varje månad, under förutsättning att vi har dina kvitton före den 20:e. Kommer de senare blir utbetalningen först nästkommande
månad.Insända kvitton får vara max 1 år gamla.
Äldre kvitton ersätts ej.